Toggle Navigation

 

kuhinjica.rs Uslovi korišćenja


Kuhinjica.rs ima autorska prava na sve sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, bazu podataka).

Sva zainteresovana pravna i fizička lica mogu BEZ saglasnosti Kuhinjice.rs da koriste tekstualni materijal i fotografije, poštujući sva sledeća pravila:


Internet sajtovi

Dozvoljeno je preuzeti: maksimalno prvih 150 karaktera iz teksta, kompletan naslov, jednu fotografiju (koja ne sme biti prikazana u dimenzijama većim od 120x120 piksela), obavezno vidljivo navođenje izvora (Kuhinjica.rs) i kompletnog linka (URL) do preuzetog teksta/recepta, neposredno pre ili neposredno posle preuzetog teksta, objavljeni link ka tekstu ne sme da sadrži "nofollow"!

Televizija/radio

Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenja Kuhinjica.rs kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice.

Uz preuzete fotografije na kojima se nalazi znak (watermark), obavezno je navođenje Kuhinjica.rs kao izvora.

Štampana izdanja

Dozvoljeno je preuzimanje kompletnog teksta uz obavezno navođenje Kuhinjica.rs kao izvora informacija najmanje jednom u nekoj od prve tri rečenice.

Uz preuzete fotografije na kojima se nalazi znak (watermark), obavezno je navođenje Kuhinjice.rs kao izvora.

Uslovi za objavljivanje recepata

Učesnik nagradnog konkursa MOJI OMILJENI ZALOGAJI dostavlja kompletan tekst recepta, kao i fotografije pojedinačnih faza pripreme i gotovog jela. 

Autor recepta se odriče svih autorskih prava u pogledu korišćenja i objavljivanja recepta i prikazivanja istog, vremenski i teritorijalno neograničeno i bez nadoknade. 

Redakcija odlučuje o objavljivanju recepta u časopisu KUHINJICA i emitovanju u TV serijalu KUHINJICA.

Redakcija zadržava pravo lektorisanja i izmene recepta radi lakšeg razumevanja postupka pripreme.

Redakcija snosi putne troškove od mesta stalnog boravka učesnika konkursa do sedišta redakcije u Novom Sadu, ukoliko učesnik prihvati dolazak na snimanje pripreme jela koje je nagrađeno.


NAPOMENA:

Korišćenje materijala uz nepoštovanje bilo kog od pomenutih pravila smatraće se kršenjem autorskih prava i podleže zakonskoj odgovornosti.

Kuhinjica.rs zadržava pravo izmene, ukidanja (privremenog i trajnog) bilo kojeg sadržaja ili usluge na portalu bez obaveze prethodne najave.


Linkovi na druge web stranice

Linkovi ka drugim web sajtovima, koji nisu vlasništvo Kuhinjica.rs, ne smatraju se delom sajta i Kuhinjica.rs ne snosi odgovornost za njih.


Zaštita privatnosti

Kuhinjica.rs poštuje privatnost svojih korisnika i posetioca sajta.

Podatke ostavljene prilikom slanja komentara, Kuhinjica.rs neće davati na uvid trećem licu.


Korisnicima Kuhinjica.rs strogo je zabranjeno:


Kuhinjica.rs ne odgovaraju za komentare posetilaca koji su odraz njihovog mišljenja.


Izmene uslova korišćenja

Kuhinjica.rs zadržava pravo izmene ovih uslova korišćenja u bilo kom trenutku.

Kuhinjica.rs neće biti odgovorne za moguće posledice proizašle iz takvih promena.